Rozwód i separacja

Sprawy o rozwód czy o separację są prawami niezwykle delikatnymi, wymagającymi pomocy specjalisty. Pomagamy naszym Klientom rozwieźć się z korzyścią dla Nich. Sąd w wyroku rozwodowym rozwiązuje małżeństwo stron bądź bez orzekania o wini, bądź z orzeczeniem o winie, orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, ustala sposób kontaktów z dziećmi oraz wysokość świadczenia alimentacyjnego na rzecz małoletnich dzieci stron. Na wniosek jeden ze stron sąd ustala także sposób korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków po rozwodzie.

Przy podejmowaniu decyzji o rozwodzie należy dokładnie przemyśleć kwestię orzekania o winie małżonka. W sytuacji bowiem ustalania, że winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego stron ponosi jeden z małżonków, małżonkowi niewinnemu należą się alimenty od małżonka wyłącznie winnego w rozkładzie pożycia małżeńskiego stron, o ile rozwód przyczynił się do istotnego pogorszenia się sytuacji materialnej małżonka niewinnego na skutek rozwodu. Alimenty te są dożywotnie, bądź do czasu wstąpienia przez małżonka niewinnego w nowy związek małżeński. W sytuacji gdy sąd nie orzeka o winie w rozkładzie pożycia drugiemu małżonkowi należą się alimenty w sytuacji gdy znajduje się w niedostatku. Obowiązek ten trwa co do zasady przez pięć lat od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego lecz w szczególnych przypadkach może być przedłużony na dalsze okresy.

Wyrok separacyjny zawiera te same elementy co wyrok rozwodowy z tym, że sąd nie rozwiązuje małżeństwa przez rozwód lecz orzeka separacji małżonków. Na zgody wniosek stron są znosi separację pomiędzy stronami. Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego strony nie pozostają już we wspólności majątkowej małżeńskiej i nie dziedziczą po sobie.

W sprawie o rozwód czy o separację należy pamiętać o możliwości złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczenia przez czas trwania postępowania tak co do alimentów, jak i co do sprawowania pieczy nad małoletnimi dziećmi oraz w zakresie kontaktów przez czas trwania postępowania rozwodowego czy separacyjnego. To tymczasowe rozstrzygnięcie sądu, które ułatwia przejść przez burzliwy proces rozwodowy i uporządkować sporne kwestie jeszcze na etapie postępowania sądowego.