Kancelaria Prawa Rodzinnego
w Opolu

Adwokat Jolanta Przystalska specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie rodzinnym prowadząc m.in. sprawy o rozwód i o separację, sprawy o podział majątku dorobkowego, o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną, o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, sprawy o ustalenie kontaktów oraz o alimenty na małoletnich, czy na byłego małżonka po rozwodzie. Kancelaria Prawa Rodzinnego prowadzi także sprawy nieletnich i sprawy spadkowego, a adwokat Igor Pyrdek zajmuje się sprawami karnymi prowadzonymi w Kancelarii.

hammer, books, law

Prawo rodzinne

Naszym obowiązkiem jest sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych, środków zaskarżenia, reprezentacja przed sądami w zakresie:

Ustania małżeństwa w tym:

· rozwód i separacja
· podział majątku dorobkowego małżonków
· obowiązek alimentacyjny względem drugiego małżonka.

Pokrewieństwa i powinowactwa w tym:

· pochodzenie dziecka
· władza rodzicielska
· stosunki między rodzicami a dziećmi
· kontakty z dzieckiem
· obowiązek alimentacyjny
· opieka i kuratela
· przysposobienie

Praw i obowiązków małżonków w tym:

· małżeńskie ustroje majątkowe
· obowiązek wypłaty wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka

Dlaczego my?

Najwyższy poziom obsługi

Celem naszej Kancelarii jest zapewnienie Klientom obsługi prawnej na najwyższym poziomie.

Indywidualne podejście

Istotną kwestią dla skutecznego reprezentowania interesów Klienta jest indywidualne podejście do każdej ze spraw.

Ty jesteś najważniejszy

Kancelaria zapewnia swoim Klientom dyskrecję, elastyczność w zakresie ustalania czasu świadczonych usług, pełną dyspozycyjność oraz życzliwą atmosferę.

Adwokat Sprawy Rodzinne Opole

Kancelaria Prawa Rodzinnego adwokat Jolanty Przystalskiej specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie rodzinnym. Oferta kancelarii obejmuje m.in. prowadzenie spraw rodzinnych, podział majątku, rozwód i separację, alimenty, sprawy o sądowe ustalenie ojcostwa lub jego zaprzeczenie, sprawy związanie z władzą rodzicielską, ustalenie kontaktów z dzieckiem, sprawy nieletnich, przemoc w rodzinie oraz sprawy spadkowe. Sprawy rodzinne prowadzone przed sądami są zazwyczaj niezwykle delikatne i wymagają ogromnego wyczucia. Prawo rodzinne to jedna z tych dziedzin prawa, z którą najczęściej się spotykamy, dlatego istotne jest zapewnienie sobie i rodzinie najlepszej kancelarii prawa rodzinnego w Opolu. Znajdź skutecznego adwokata od sprawach rodzinnych w Opolu. Nasi adwokaci prawa rodzinnego to wykwalifikowani specjaliści, z doświadczeniem. Każdy nasz klient może liczyć na indywidualne podejście do swojego problemu oraz pełną dyskrecję.

Adwokat Podział Majątku Opole

Kwestie uporządkowania majątku po rozwodzie są niezwykle istotne. Po rozwodzie bądź w jego trakcie, w sytuacji gdy strony podpisały przez notariuszem umowę majątkową małżeńską o ustanowieniu rozdzielności, należy dokonać podziału majątku dorobkowego stron. Adwokat specjalizujący się w podziale majątku pomoże w określeniu majątku dorobkowego oraz osobistego stron. Dzięki szerokiemu wsparciu adwokata przy podziale majątku unikamy niepotrzebnego stresu i błędów, które mogą się pojawić. Istotnym elementem przy podziale majątku jest również określenie ewentualnego nakładu na majątek. Jego wycena to jeden z najważniejszych elementów sprawiedliwego podziału majątku. Istnieją jednak sytuacje, w których małżonkowie nie są w stanie porozumieć się w kwestiach podziału majątku. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie droga sądowa. Sprawę podziału majątku w Opolu można rozwiązać w różnoraki sposób: w wyroku orzekającym rozwód, w osobnym postępowanie o podział majątku. Niezależnie od sposobu rozwiązania problemu podziału majątku warto wesprzeć się pomocą adwokata od prawa rodzinnego.

Adwokat Alimenty Opole

Obowiązek alimentacyjny może zostać nałożony zarówno na dziecko, jak i byłego małżonka. Nasza kancelaria prawa rodzinnego od lat zajmuje się reprezentowaniem klientów w sprawach o świadczenia finansowe przed sądami rodzinnymi. W ramach naszego wsparcia prawnego oferujemy pomoc przy uzyskaniu alimentów, zmianie wielkości alimentów lub ich zawieszenia a także uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego. Ustalenie wysokości alimentów polega na analizie przez sąd sytuacji finansowej każdej ze stron. Po przeprowadzeniu analizy następuje określenie kwoty, która będzie zabezpieczała potrzeby osoby otrzymującej. W trakcie całego procesu brane są pod uwagę takie czynniki, jak wysokość potrzeb pobierającego alimenty i możliwości finansowe płacącego. Kluczowe jest tu zapewnienie osobie pobierającej alimenty, takiego samego lub podobnego poziomu życia, jak sprzed rozwodu. Alimenty mogą być zasądzone na rzecz małżonka, dziecka oraz krewnego w linii prostej. W każdej z tych spraw oferujemy profesjonalne wsparcie adwokata specjalizującego się w sprawach alimentacyjnych.