Podział majątku

Po rozwodzie bądź w jego trakcie, w sytuacji gdy strony podpisały przez notariuszem umowę majątkową małżeńską o ustanowieniu rozdzielności, należy dokonać podziału majątku dorobkowego stron.

Adwokat rodzinny pomoże Państwu w określeniu tego, co należy do majątku dorobkowego małżonków, a co jest majątkiem osobistym każdego z małżonków. Podzielimy Państwa wspólny majątek z jak największą korzyścią dla Państwa. W sytuacji gdy małżonkowie ponieśli nakłady na majątek jednego z małżonków (np. na nieruchomość) adwokat pomoże Państwu w określeniu tych nakładów i w ich wycenie.

Adwokat Jolanta Przystalska

Adwokat Igor Pyrdek