Sądowe ustalenie ojcostwa i jego zaprzeczenie

W sytuacji gdy mężczyzna nie chce uznać dziecka, koniecznym jest wniesienie do sądu pozwu o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane. W wyroku ustalającym ojcostwo sąd ustala czy pozwany jest ojcem dziecka, nadaje dziecku nazwisko, ustala wysokość świadczenia alimentacyjnego na rzecz uprawnionego oraz orzeka w kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim. Pomożemy Państwu przejść przez ten trudny proces sądowy.

Domniemywa się, że dziecko urodzone podczas trwania małżeństwa pochodzi od męża matki. Domniemanie to funkcjonuje również, gdy narodziny miały miejsce przed upływem 300 dni od ustania albo unieważnienia małżeństwa. Co ma zrobić mężczyzna, który nie jest biologicznym ojcem dziecka? Musi koniecznie złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa, ma on na to sześć miesięcy od czasu, kiedy

dowiedział się o narodzinach dziecka, w stosunku do którego obejmuje go domniemanie ojcostwa. To domniemany ojciec musi udowodnić przed sądem, że nie jest biologicznym ojcem dziecka. Pomożemy Państwu tak przeprowadzić postępowanie sądowe, aby skutecznie obalić to domniemanie.

Adwokat Jolanta Przystalska

Adwokat Igor Pyrdek