Nasz zespół

Do zespołu Kancelarii Adwokackiej Przystalska Pyrdek sc wchodzą:

Adw. Jolanta Przystalska
tel: 791-621-671
e mail: j.przystalska@ppadwokaci.pl

Adw. Igor Pyrdek
tel: 603-793-078
e mail: igor.pyrdek@ppadwokaci.pl

Apl. adw. Robert Mastalerz

law firm, office, table

Adwokat
Jolanta Przystalska

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Bankowe, a także Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.
W pracy zawodowej i z pasji zajmuje się szeroko rozumianym prawem rodzinnym i prawem spadkowym.

Adwokat
Igor Pyrdek

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu, absolwent studiów podyplomowych na kierunku Prawo Bankowe, a także Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.
W pracy zawodowej i z zamiłowania zajmuje się prawem karnym i prawem cywilnym.