Wynagrodzenie

W naszej Kancelarii Adwokackiej cenimy sobie przejrzystość i jasne sytuacje. Wysokość honorarium za prowadzenie konkretnej sprawy związane jest z poruszaną problematyką oraz z jej skomplikowaniem i zawiłością. Już na pierwszym spotkaniu, po zaprezentowaniu na Państwa problemu wskażemy z jakimi kosztami wiąże się prowadzenie danej sprawy. Klient na samym początku wspólnej drogi dokładnie wie jaki poniesie koszt postępowania, który nie wzrasta w trakcie trwania postępowania nawet wtedy, gdy postępowanie sądowe przedłuża się. Nasi Klienci nie są zaskakiwani dodatkowymi, nieprzewidzianymi kosztami zastępstwa procesowego w danej sprawie.

Staramy się zawsze uprzedzać naszych Klientów z jakimi kosztami sądowymi wiąże się prowadzenie danego rodzaju sprawy tj. wpis sądowy, koszty kuratora, opinii biegłych.

Kancelaria Adwokacka Przystalska Pyrdek sc

Jana Kasprowicza 5/1, 45-346 Opole

Nr rach: 52 2490 0005 0000 4500 4643 0723
swift: ALBPPLPW
iban: PL – wpisywany przed nr rachunku