Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

W czasie obowiązywania wspólności majątkowej małżonkowie odpowiadają solidarnie, całym majątkiem wspólnym, za długi zaciągnięte przez każdego z nich. Gdy taka sytuacja nam nie odpowiada, za zgodą drugiego małżonka, strony mogą przed notariuszem podpisać umowę o ustanowieniu rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Co jednak zrobić gdy małżonek nie chce wyrazić na to zgody? Należy wstąpić do sądu z żądaniem ustanowienie rozdzielności majątkowej. Co w sytuacji gdy od pewnego czasu nie żyjecie Państwo ze sobą i nie macie wiedzy czy małżonek nie zaciągnął zobowiązań finansowych? Z ważnych przyczyn możecie Państwo żądać przez sąd ustanowenia rozdzielności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną.

Adwokat Jolanta Przystalska

Adwokat Igor Pyrdek